چهار افسانه رسیدن به آرامش

چهار افسانه رسیدن به آرامش

نوشته های آرامش ۲۱ دی ۱۳۹۸
چگونه از نگرانی اوضاع مالی رها شوید و به آرامش برسید؟

چگونه از نگرانی اوضاع مالی رها شوید و به آرامش برسید؟

نوشته های آرامش ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سه نکته در تفاوت بین آرامش و آسایش

سه نکته در تفاوت بین آرامش و آسایش

نوشته های آرامش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
دوازده نکته برای رسیدن به هدف که از کتابهای مختلف آموختم!

دوازده نکته برای رسیدن به هدف که از کتابهای مختلف آموختم!

هدف و هدفگذاری ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
آیا هدفتان را درست انتخاب کرده‌اید؟

آیا هدفتان را درست انتخاب کرده‌اید؟

هدف و هدفگذاری ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
هفت گام برای آشتی با خود

هشت گام برای آشتی با خود

نوشته های آرامش ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
آیا هر روز برای همان روز زندگی می کنید؟

آیا هر روز برای همان روز زندگی می کنید؟

زمان حال ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه مرحله رها شدن از نگرانی

سه مرحله رها شدن از نگرانی

نوشته های آرامش ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
یا با نگرانی بجنگ یا بمیر!

یا با نگرانی بجنگ یا بمیر!

نوشته های آرامش ۰۴ تیر ۱۳۹۹
چگونه نیمی از نگرانی های محل کار را از بین ببریم؟

چگونه نیمی از نگرانی های محل کار را از بین ببریم؟

نوشته های آرامش ۱۶ تیر ۱۳۹۹
آیا برای نگران شدن وقت دارید؟

آیا برای نگران شدن وقت دارید؟

نوشته های آرامش ۲۵ تیر ۱۳۹۹
دوری از مسائل پیش پا افتاده در زندگی

دوری از مسائل پیش پا افتاده در زندگی

نوشته های آرامش ۲۸ تیر ۱۳۹۹
درس مهمی درباره نگرانی در زندگی که از قانون میانگین آموختم

درس مهمی درباره نگرانی در زندگی که از قانون میانگین آموختم

نوشته های آرامش ۳۱ تیر ۱۳۹۹
نحوه برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر

نحوه برخورد با اتفاقات اجتناب ناپذیر

نوشته های آرامش ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
برای نگرانی هایتان حد ضرر بگذارید

برای نگرانی هایتان حد ضرر بگذارید

نوشته های آرامش ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
آب در هاون کوبیدن به سبک مدرن

آب در هاون کوبیدن به سبک مدرن!

نوشته های آرامش ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
پنج نکته درباره مکان خواب برای خواب بهتر

پنج نکته درباره مکان خواب برای خواب بهتر

خواب ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
چگونه با افراد ناسپاس برخورد کنید که آزرده خاطر نشوید؟

چگونه با افراد ناسپاس برخورد کنید که آزرده خاطر نشوید؟

نوشته های آرامش ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
نه کار برای تنظیم ملاتونین هنگام روز و شب

نه کار برای تنظیم ملاتونین هنگام روز و شب

خواب ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
مراحل و چرخه های خواب را بشناسید

مراحل و چرخه های خواب را بشناسید

خواب ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

د ر بـــا ر ه مـــا

 محمدامین آقالر هستم محقق در حوزه روانشناسی آرامش

در این وبسایت قصد دارم تا برای رسیدن به آرامش با شما همکاری کنم.

      امیدوارم بتوانم کمکی کنم تا راحت تر به آرامش برسید.

فهرست